Trang 2026, kết quả từ 20251 tới 20260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Truyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Truyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 23/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Việt Miền Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Miền Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Bùi Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nguyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Việt Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Đình Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 19/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Việt Triếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Triếc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Gia Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202120222023202420252026202720282029...74341