Trang 2027, kết quả từ 20261 tới 20270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Việt Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Gia Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 23/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Việt Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Đình Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 30/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Quát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Quát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 30/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 31/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 8/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 12/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202220232024202520262027202820292030...74341