Trang 2030, kết quả từ 20291 tới 20300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Suyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Suyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 21/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Nựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Công Tuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Quyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Quyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 19/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 19/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202520262027202820292030203120322033...74341