Trang 2032, kết quả từ 20311 tới 20320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Việt Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Việt Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vĩ Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vĩ Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 30/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 23/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Thị Vầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Vầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 2/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Be, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 29/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202720282029203020312032203320342035...74341