Trang 2052, kết quả từ 20511 tới 20520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 31/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thế Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 17/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 21/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Quang Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 23/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 16/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Thế Ngoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thế Ngoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 25/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Mịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204720482049205020512052205320542055...74341