Trang 2053, kết quả từ 20521 tới 20530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1890, hi sinh 24/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 24/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Ngọc Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Ngọc Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Văn Phú Nhặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Phú Nhặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 10/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1946, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 16/10/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Văn Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...204820492050205120522053205420552056...74341