Trang 2070, kết quả từ 20691 tới 20700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Hữu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hữu Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 27/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thiên Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 17/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 26/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thanh Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thiên Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 9/10/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Viết Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206520662067206820692070207120722073...74341