Trang 2071, kết quả từ 20701 tới 20710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Phúc ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 20/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Viết Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Viết Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lắm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Phúc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nậu Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nậu Thiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/3/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Văn Lập Gặp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lập Gặp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Văn Lộc Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lộc Đài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Phúc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 22/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206620672068206920702071207220732074...74341