Trang 2072, kết quả từ 20711 tới 20720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thiên Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Xuân Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Sô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 16/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thiên Diễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Diễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 24/11/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Phúc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thiên Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Trưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Thiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206720682069207020712072207320742075...74341