Trang 2075, kết quả từ 20741 tới 20750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 16/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Niễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Niễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 18/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Triển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...207020712072207320742075207620772078...74341