Trang 2077, kết quả từ 20761 tới 20770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Văn Đại Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đại Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Văn Đại Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đại Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Văn Công Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Xa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Võ Văn Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Miền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Miền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Thế Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...207220732074207520762077207820792080...74341