Trang 2076, kết quả từ 20751 tới 20760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phương Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Thế Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Thế Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Thế Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...207120722073207420752076207720782079...74341