Trang 2078, kết quả từ 20771 tới 20780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Ngọc Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Thị Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Thị Dâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Dâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...207320742075207620772078207920802081...74341