Trang 2080, kết quả từ 20791 tới 20800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Xuân Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Thế Bỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Bỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Thế Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Phước Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phước Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...207520762077207820792080208120822083...74341