Trang 2097, kết quả từ 20961 tới 20970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Viết Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Viết Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Tiến Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tiến Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Xuân Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Sỹ Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỹ Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...209220932094209520962097209820992100...74341