Trang 2098, kết quả từ 20971 tới 20980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quan Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quan Hoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Trí Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trí Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Quang Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Uông Văn Hề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Uông Văn Hề, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ út Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...209320942095209620972098209921002101...74341