Trang 2154, kết quả từ 21531 tới 21540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phương Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1995, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Đình Kiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Kiêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Truyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Truyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trương Văn Trích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...214921502151215221532154215521562157...74341