Trang 2155, kết quả từ 21541 tới 21550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Khúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trợ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phi Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Khinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Khảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Khảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Khán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215021512152215321542155215621572158...74341