Trang 2156, kết quả từ 21551 tới 21560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Khiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Khá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Công ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Quang Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215121522153215421552156215721582159...74341