Trang 2157, kết quả từ 21561 tới 21570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Kim Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215221532154215521562157215821592160...74341