Trang 2158, kết quả từ 21571 tới 21580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Công Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Công Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Liêm Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liêm Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Trọng Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215321542155215621572158215921602161...74341