Trang 2159, kết quả từ 21581 tới 21590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Công Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Hữu Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hữu Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trường Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trường Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trương Văn Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Trắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215421552156215721582159216021612162...74341