Trang 2161, kết quả từ 21601 tới 21610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215621572158215921602161216221632164...74341