Trang 2160, kết quả từ 21591 tới 21600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Trận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Viết Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215521562157215821592160216121622163...74341