Trang 2162, kết quả từ 21611 tới 21620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Huy Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Huy Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Xuân Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Doan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Doan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215721582159216021612162216321642165...74341