Trang 2163, kết quả từ 21621 tới 21630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Gia Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Gia Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Phong Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Phong Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Công Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tống Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Huy Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Huy Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215821592160216121622163216421652166...74341