Trang 2164, kết quả từ 21631 tới 21640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Quý Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quý Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1972, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Anh Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Tiến Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...215921602161216221632164216521662167...74341