Trang 2165, kết quả từ 21641 tới 21650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Như Dún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Như Dún, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trương Văn Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Vi Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Trương Văn Thượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trương Văn Tiểng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tiểng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...216021612162216321642165216621672168...74341