Trang 2166, kết quả từ 21651 tới 21660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vang Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vang Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Theo Dõi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Theo Dõi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Văn Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...216121622163216421652166216721682169...74341