Trang 2167, kết quả từ 21661 tới 21670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Cưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Cưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Tiến Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Minh Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Minh Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...216221632164216521662167216821692170...74341