Trang 2168, kết quả từ 21671 tới 21680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Thanh Chiu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Chiu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Quang Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Kim Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 3/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...216321642165216621672168216921702171...74341