Trang 2169, kết quả từ 21681 tới 21690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Hữu Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Bá Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bá Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Hồng Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quý Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quý Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...216421652166216721682169217021712172...74341