Trang 2170, kết quả từ 21691 tới 21700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thuý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phí Thị Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí Thị Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Khiêm Đình Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khiêm Đình Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 14/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Minh Thoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Thoả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Viết Thíu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Thíu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...216521662167216821692170217121722173...74341