Trang 2171, kết quả từ 21701 tới 21710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Sỉ Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sỉ Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Thua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trương Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đỗ Thanh Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...216621672168216921702171217221732174...74341