Trang 2172, kết quả từ 21711 tới 21720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 24/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Đình Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lại Thị Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Thị Thắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...216721682169217021712172217321742175...74341