Trang 2173, kết quả từ 21721 tới 21730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ La Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quyết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quyết Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...216821692170217121722173217421752176...74341