Trang 2174, kết quả từ 21731 tới 21740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Minh Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Tham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tham, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Xuân Thản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Thản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Quang Tham (Thảo)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Tham (Thảo), nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...216921702171217221732174217521762177...74341