Trang 2175, kết quả từ 21741 tới 21750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Tiến Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 7/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quách Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Từa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Từa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đông Từa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đông Từa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217021712172217321742175217621772178...74341