Trang 2176, kết quả từ 21751 tới 21760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Kim Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tươm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tươm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Công Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Công Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quang Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trương Văn Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...217121722173217421752176217721782179...74341