Trang 2177, kết quả từ 21761 tới 21770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Kim Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Quang Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Tuýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tuýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217221732174217521762177217821792180...74341