Trang 2179, kết quả từ 21781 tới 21790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Toái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Toái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Viết Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 30/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Tiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Đức Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217421752176217721782179218021812182...74341