Trang 2178, kết quả từ 21771 tới 21780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Tộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Tộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thế Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Công Tổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Tổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Quang Toạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Toạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 30/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nhâm Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhâm Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khúc Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Xuân Tản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Tản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217321742175217621772178217921802181...74341