Trang 2180, kết quả từ 21791 tới 21800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Minh Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Dũng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dũng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Khắc Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kinh Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kinh Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến., nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đồng Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217521762177217821792180218121822183...74341