Trang 2181, kết quả từ 21801 tới 21810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Quang Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Tất Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Tất Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Công Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thanh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217621772178217921802181218221832184...74341