Trang 2182, kết quả từ 21811 tới 21820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Võ Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Võ Tắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Hữu Sủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Sủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Tành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Soang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Soang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Đình Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Tái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Tái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...217721782179218021812182218321842185...74341