Trang 2183, kết quả từ 21821 tới 21830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Xuân Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Bá Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217821792180218121822183218421852186...74341