Trang 2184, kết quả từ 21831 tới 21840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lạ Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lạ Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Bá Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Bá Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Sậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Sậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Công Riều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Riều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Minh Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Xuân Siêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Siêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Duy Ruông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Ruông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...217921802181218221832184218521862187...74341