Trang 2187, kết quả từ 21861 tới 21870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Đình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Đình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Mạnh Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1990, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Tái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trương Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1990, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Đình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Chí Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218221832184218521862187218821892190...74341