Trang 2189, kết quả từ 21881 tới 21890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218421852186218721882189219021912192...74341