Trang 2190, kết quả từ 21891 tới 21900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quang Nhạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Nhạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Nhuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Nhuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218521862187218821892190219121922193...74341